Goed werk voor een eerlijke prijs

17 okt, 2018

Nu de dividendbelasting blijft, wijzigen de plannen

Het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting toch te handhaven. Op de vraag waar het vrijgekomen geld dan naartoe gaat, is nu een duidelijk antwoord gekomen: het bedrijfsleven. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet wil dat Nederland voor ondernemers een aantrekkelijk vestigingsland is. Een plek waar ondernemingen productief kunnen zijn. Het kabinet heeft bij de heroverweging gekeken naar het hele pakket aan fiscale maatregelen die gericht zijn op het versterken van het vestigingsklimaat. Het kabinet voert een tiental wijzigingen door in het pakket.

  1. Verdere verlaging hoge Vpb-tarief

Het hoge Vpb-tarief wordt van 22,25 naar 20,5 procent verlaagd per 2021. Het hoge Vpb-tarief komt daarmee 0,5 procentpunt uit onder het eerder voorgestelde niveau van 21 procent. Per saldo verlaagt het kabinet het hoge Vpb-tarief met 4,5 procentpunt. De voorziene verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2019 wordt uitgesteld en blijft volgend jaar dus 25 procent.

  1. Ondersteuning MKB: verdere verlaging lage Vpb-tarief

Om het MKB een extra impuls te geven, verlaagt het kabinet het lage Vpb-tarief stapsgewijs verder van 16 procent naar 15 procent in 2021. In totaal verlaagt het kabinet het lage Vpb-tarief met 5 procentpunt.

  1. Verlagen werkgeverslasten op arbeid

Het kabinet reserveert vanaf 2021 structureel een bedrag van 200 miljoen euro om de werkgeverslasten op arbeid te kunnen verlagen.

  1. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in Vpb

Er wordt overgangsrecht geïntroduceerd om de effecten van de beperking van afschrijvingsmogelijkheden op gebouwen in eigen gebruik, die recent in gebruik zijn genomen, te verzachten. Als het gebouw voor 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, dan mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime blijven afschrijven.

  1. Verkorting terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

In de spoedreparatie fiscale eenheid was opgenomen dat de maatregelen in de Vpb en dividendbelasting zouden terugwerken tot 25 oktober 2017. Als verzachtende maatregel beperkt het kabinet deze terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

  1. Overgangsrecht verkorten maximale looptijd 30%-regeling

De maximale looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers is op Prinsjesdag verkort. Het kabinet treft nu alsnog overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling in 2019 of 2020 zou eindigen.

  1. Intensivering S&O-afdrachtsvermindering

Het kabinet ondersteunt R&D-activiteiten via de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het kabinet geeft deze ondersteuning een impuls door het percentage van de tweede schijf van de S&O-afdrachtsvermindering in 2020 te verhogen met 2%-punt van 14% naar 16%.

  1. Verzachten rekening-courantmaatregel dga’s

In de aanbiedingsbrief bij het pakket Belastingplan 2019 is aangekondigd het excessief lenen van de eigen vennootschap door de dga’s te ontmoedigen. De plannen hiervoor worden nu verzacht. Er wordt nu een overgangsregeling voorgesteld voor bestaande én nieuwe eigenwoningschulden. Bovenop de eigenwoningschuld zal ook een aanvullende drempel van 5 ton voor de dga en zijn partner gezamenlijk gelden.

  1. Dekking correctie raming CO2-minimumprijs elektriciteitsopwekking

De opbrengst van de aangekondigde invoering van de CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking wordt herijkt. Herijking van deze maatregel leidt volgens het kabinet tot een lagere raming van de opbrengst, maar wordt nu voor 2020 en 2021 gedekt.

  1. Direct beleggen in vastgoed door fiscale beleggingsinstelling

Fiscale beleggingsinstellingen (fbi) zouden volgens het regeerakkoord niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. De directe aanleiding voor deze maatregel vervalt nu, omdat de dividendbelasting wordt gehandhaafd. Daarom ziet het kabinet af van de voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.

Bronbelasting

De dividendbelasting en de bronbelasting op dividend naar laag belastende jurisdicties hebben inhoudelijke samenhang, stelt Menno Snel. Het kabinet wil de gevolgen eerst bestuderen en stelt de invoering van bronbelasting op dividend nu uit. De bronbelastingen op rente en royalty’s naar laag belastende landen hebben geen samenloop met de dividendbelasting en worden daarom wel ingevoerd in 2021.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

naar boven