Goed werk voor een eerlijke prijs

Particulieren 

De belastingdienst maakt het steeds makkelijker om zelf aangifte inkomstenbelasting te doen. Ze leveren u een aangifteprogramma en u krijgt uw benodigde fiscale gegevens makkelijk aangereikt. Aangifte doen wordt kinderspel. Waar de belastingdienst zich niet mee bezig houdt, is hoe u ervoor zorgt dat u het maximale voordeel uit uw aangifte haalt. Dat kan ik voor u doen. Voor het geld hoeft u het in ieder geval niet te laten.

De prijzen die ik reken voor aangiften zijn als volgt (alle bedragen inclusief BTW):

Inhoud aangifte Alleenstaand Fiscaal partners
Alleen Box 1 (werk en woning) € 60,- € 75,-
Box 1 en Box 3 (sparen en beleggen) € 100,- € 125,-

Voor alle duidelijkheid: deze tarieven gelden niet voor mensen met inkomsten in box 2 (aanmerkelijk belang), ondernemers en mensen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten.

 

Wanneer sprake i s van bijzondere onderdelen in de aangifte, dan zijn bovenstaande bedragen voor mij ook niet haalbaar. Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

  • Situaties waarin ook buitenlandse belastingplicht een rol speelt
  • Een hoog aantal nota’s van ziektekosten
  • Veel instellingen waaraan giften worden gedaan
  • Veel onroerende zaken in box 3

Wat zijn voor u redenen om uw aangifte te laten doen:

 

Heffingsgrens

Het invorderen van kleine bedragen kost meer dan het oplevert. Daarom zal de belastingdienst u geen inkomstenbelasting laten betalen wanneer de te betalen belasting niet hoger is dan € 45. In partnerschapsituaties kunnen een aantal inkomensbestanddelen tussen de partners worden verdeeld. De kunst is om de verdeling zo te doen dat gebruik wordt gemaakt van deze zogenaamde heffingsgrens.

 

De eigen woning

De eigen woning is zo’n regeling die in de loop der jaren enorm is gewijzigd en voor een gewone sterveling bijna niet meer foutloos toe te passen is.

Zo is een hypotheek op de eigen woning voor de inkomstenbelasting alleen aftrekbaar wanneer het geld ook daadwerkelijk voor de eigen woning is besteed.

De hypotheekrenteaftrek is inmiddels beperkt tot 30 jaar (tot en met 2030 overigens geen probleem).

Dan is de bijleenregeling geïntroduceerd. Deze speelt bij verhuizing van de ene koopwoning naar de andere. Deze regeling kan de hypotheekrenteaftrek beperken.

Inmiddels bent u verplicht af te lossen op uw hypotheek wanneer u de rente af wilt trekken. Voldoet u wel aan de voorwaarden?

Behalve al deze regels, speelt er ook nog zogenaamd overgangsrecht. Hierdoor kan het effect van de wetgeving verschillend zijn.

 

Onroerende zaken in box 3

Wanneer u een woning bezit die u verhuurt, dan hoeft u niet de WOZ waarde aan te geven. Het is mogelijk om een lagere waarde aan te geven. Voor bedrijfspanden geldt de WOZ waarde in het geheel niet, maar geldt de waarde in het economisch verkeer.

 

Giften

Een aantal jaren geleden heeft onze overheid besloten om door toekenningen van een status de giften te regulieren. Wanneer de instantie waaraan u een gift heft gedaan geen zogenaamde ANBI-status heeft, hoort aftrek van de gift niet tot de mogelijkheden.

Wanneer u schenkt aan een culturele instelling, dan biedt de wet ook nog de mogelijkheid om de aftrek te verhogen.

 

Nalatenschappen

Het kan voorkomen dat één van uw ouders overlijdt. Daardoor krijgt u recht op een erfenis. Dit kan gevolgen hebben voor de heffing in box3.

Dit zijn allemaal heel specifieke zaken waar de vooringevulde aangifte geen rekening mee houdt. Ik kan ervoor zorgen dat uw aangifte optimaal ingevuld wordt. Daarbij is de kans groot dat de belastingbesparing uw investering in mijn kennis overtreft.

naar boven