Goed werk voor een eerlijke prijs

11 okt, 2019

De Turboliquidatie

De turboliquidatie gaat over de ontbinding van bijvoorbeeld besloten vennootschappen. Bij de turboliquidatie kun je volstaan met een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om de B.V. te ontbinden en vervolgens schrijf je de B.V. uit bij de Kamer van Koophandel. Deze aanpak is toegestaan wanneer er in de B.V. geen baten meer aanwezig zijn. Desondanks wordt de methode ook wel gebruikt om B.V.’s met baten te ontbinden.

Het probleem is dat de turboliquidatie misbruik mogelijk maakt. Daarom wil het kabinet volgend jaar met wetgeving komen die dat misbruik tegen gaat.

Misbruik van de turboliquidatie

Het komt voor dat B.V.’s voorafgaand aan de ontbinding bijvoorbeeld de onderneming overdragen naar een andere B.V. of de banktegoeden er stilletjes uit halen. Vervolgens wordt de B.V., zonder dat daar enige ruchtbaarheid aan wordt gegeven, ontbonden en kunnen de schuldeisers fluiten naar hun centjes.

Nou ja, je hebt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen met het verweer dat er op het moment van ontbinden nog wel degelijk baten waren. Wanneer je daarin slaagt, zal de ontbinding heropend worden en kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de B.V.. Dat klinkt mooi, maar als schuldeiser moet je aantonen dat er baten zijn verzwegen. Dat is al een hele toer en naar ik heb begrepen, brengt zo’n traject gauw € 5.000 aan kosten met zich mee. In het gros van de situaties zal de schuldeiser niet aan een dergelijke procedure beginnen.

De contouren van de nieuwe regeling

Naast het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de uitschrijving van de B.V. gaan een aantal extra eisen gesteld worden:

  • De slotbalans moet opgesteld en gedeponeerd worden
  • Er moet een bestuursverklaring komen waarom er geen baten zijn
  • Eventueel moet er een slotuitdelingslijst worden toegevoegd
  • Het bestuur moet zorgen voor algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening

Daarnaast zal de B.V. niet worden uitgeschreven voordat de jaarrekeningen over alle voorafgaande boekjaren zijn gedeponeerd.

Hebt u het gevoel dat er toch nog baten zijn op het moment van ontbinden, dan hebt u meer informatie om uw gang naar de rechter te onderbouwen. Daarmee wordt uw positie in een procedure sterker.

Wat kunt u nu doen?

Wanneer u een B.V. heeft die u overweegt te ontbinden wacht dan niet te lang. Wanneer het mogelijk is om de turboliquidatie te gebruiken kunt u dit beter doen voor de wet is aangepast. De nieuwe wetgeving maakt ontbinding van de B.V. veel bewerkelijker en dus veel duurder.

Mijn mening over het voorstel

Misbruik van de turboliquidatie is naar mijn mening in het nieuwe voorstel nog steeds te makkelijk.

Wat mij betreft mag de wet ook in die zin worden aangepast dat volstaan wordt met deponering van alle jaarrekeningen en een slotbalans. Daarnaast mag de rechtsbescherming van schuldeisers wel verder verbeterd worden. Dat de schuldeiser argumenten aan moet dragen waarom hij van mening is dat er in (de aanloop naar) de ontbinding is “geknoeid” met de baten lijkt me evident. Daarna zou het aan de gewezen bestuurder moeten zijn om de aangehaalde argumenten te weerleggen. Wanneer de bestuurder daarin niet slaagt, is hij persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden B.V..

Pas dan wordt de bestuurder gedwongen om zijn zaken netjes af te wikkelen. De kans dat hij met een eventueel beoogd misbruik wegkomt, is met deze verdeling van de bewijslast veel kleiner is geworden.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

naar boven